Mitä on vaarallinen jäte?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vaarallista jätettä eli entiseltä nimeltään ongelmajätettä on käytöstä poistettu aine tai esine, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Siksi on tärkeää käsitellä niitä huolellisesti ja toimittaa vaaralliset jätteet niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin.

Vaarallisia kemikaaleja sisältävät tuotteet on usein merkitty vaaraominaisuuksia osoittavilla varoitusmerkeillä. Varoitusmerkillä merkitty tuote on aina vaarallista jätettä.

Esimerkkejä vaarallisesta jätteestä:

  • jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset jätteet
  • liuottimet kuten bensiini, polttoöljy, petrooli, pesu- ja puhdistusaineet
  • emäksiset aineet
  • happopitoiset aineet
  • bensiini, polttoöljy, petrooli, pesu- ja puhdistusaineet
  • painepakkaukset, kuten kaikki aerosolipakkaukset
  • puunsuoja- ja kyllästysaineet
  • voimakkaat hapot kuten rikkihappo
  • elohopea
  • sammuttimet ja kaasupullot
  • pistävä ja viiltävä (tartuntavaarallinen) jäte

Ohjeita vaarallisten jätteiden käsittelyyn:

  • säilytä vaaralliset jätteet alkuperäisissä pakkauksissa ja merkitse pakkaukset selkeästi
  • älä yhdistä erilaisia vaarallisia jätteitä
  • pidä vaaralliset jätteet erillään muista jätteistä
  • katso, että pakkaukset ovat tiiviitä eivätkä vuoda
  • merkitse aina pakkauksiin, mitä ne sisältävät